Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

1 số Fig HG ( giá bên dưới )

Còn hàng

Liên hệ

Fide 2 con đầu 1 con mất base, con kế bên base khác thế vào. Ai biết chế base về chế lại cũng đẹp chán.
90k-100k-150k-70k