Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

1 số Fig HG ( giá bên dưới )

Còn hàng

Liên hệ

Từ trái qua phải
Goku+Gohan 180 , 100 , 100