Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

Đế xoay mô hình

Còn hàng

Liên hệ

Chạy bằng pin tiểu
Có thể để chỗ có ánh sáng hoặc dưới mặt trời
Có 3 loại đế xoay :
đế xoay loại bt ( ko led ) : 200k
đế xoay loại 3 led ( đổi màu led liên tục ) : 300k
đế xoay loại 4 led ( led xanh k đổi màu ) : 300k
các bạn copy link để xem video Đế xoay mô hình năng lượng mặt trời
https://www.facebook.com/1441787036113597/videos/1508030106155956/