Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

Dragonballz + Onepiece (Bandai)

Còn hàng

1.100.000₫

Sự kết hợp trong mơ smiley . Gồm 5 bộ, 10 nhân vật.