Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

Giới thiệu

Dragon Ball Shop

Chuyên cung cấp mô hình , phụ kiện, tranh ảnh Dragon ball,OP...

Liên hệ: 0907907351 để biết chi tiết.

Website: http://dbshop.vn/

Facebook: DragonBall Shop