Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

Goku SS3

Còn hàng

150.000₫

Cử động dc 1 số tư thế nhất định, như dòng SHF thu nhỏ :3