Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

Goku ssj2 vs Vegeta Ver.1 (Rs)

Còn hàng

6.300.000₫

Bản có thẻ (2nd tình trạng ổn): 5tr8 (New: 6tr3) Hàng copy từ bản original (Ko có thẻ): 4tr5