Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 01863541843

Goku ssj3 (Rs)

Còn hàng

13.500.000₫

Hàng chuẩn đời đầu (có thẻ)