Noah Studio – Jiren x Toppo

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Jiren x Toppo
👉 Brands / Thương hiệu: Noah Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu:

[Jiren x Toppo/] – 39cm, 30cm, 30cm (1/6)

[Toppo] – 39cm, 30cm, 30cm (1/6)

[Jiren] – 35cm, 30cm, 30cm (1/6)

[Jiren x Toppo] – 58cm, 45cm, 45cm (1/4)

[Toppo] – 58cm, 45cm, 45cm (1/4)

[Jiren] – 52cm, 45cm, 45cm (1/4)

👉 Est Release Date / Phát hành: Q2-Q3 2020
👉 Units / Số lượng:

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn