RD Studio – Killua Zoldyck

 10,600,000

👉 Price /22 = USD (vd: 2.200.000/22=100 USD)
👉 Product / Sản phẩm: Killua Zoldyck

👉 Brands / Thương hiệu: RD Studio

👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 53cm, 45.8cm, 45.4cm (1/4)

👉 Est Release Date / Phát hành: Q1/2022
👉 Units / Số lượng:
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 0966002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn