YI x KRC Studio – Gon Freecss

 4,500,000

👉 Price /22 = USD (vd: 2.200.000/22=100 USD)
👉 Product / Sản phẩm: Gon Freecss
👉 Brands / Thương hiệu: YI x KRC Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 29cm, 13cm, 16cm (1/6)
👉 Est Release Date / Phát hành: Q3 2021
👉 Units / Số lượng:
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 0966002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn