Yu Studio – Kaito

 6,000,000

~ Bản 1/4: 8000k
~ Bản 1/6: 6000k
👉 Price /22 = USD (vd: 2.200.000/22=100 USD)
👉 Product / Sản phẩm: Kaito
👉 Brands / Thương hiệu: Yu Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu:

[1/4]: 55cm, 36cm, 42cm
[1/6] : 37cm, 25cm, 30cm
👉 Est Release Date / Phát hành: Q1 2021
👉 Units / Số lượng:[1/4] – 99 bản/6] – 218 bản
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn