Iron Kite – Deidara

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Deidara
👉 Brands / Thương hiệu: Iron Kite Studio with licensed
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 61cm, 47cm, 53cm
👉 Est Release Date / Phát hành:  TBD
👉 Units / Số lượng:

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn