LBS Studio – Kisame Hoshigaki

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Kisame Hoshigaki
👉 Brands / Thương hiệu: LBS Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 27cm, 30cm, 25cm
👉 Est Release Date / Phát hành: 3rd Quarter 2019
👉 Units / Số lượng:

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn