Monkey Son – Toads with Naruto

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Toads with Naruto
👉 Brands / Thương hiệu: Monkey Son
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu:

(1) Gama-Bunta: 22cm, 24cm,21cm
(2) Gamahiro: 18cm, 21cm, 23cm
(3) Gamaken: 28cm, 26cm, 25cm
(4) Naruto: 13cm

👉 Est Release Date / Phát hành: 4th Quarter 2019
👉 Units / Số lượng:

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn