PT Studio – Gaara

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Gaara
👉 Brands / Thương hiệu: PT Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 55cm, 45cm, 45cm
👉 Est Release Date / Phát hành: Q3 2019
👉 Units / Số lượng:

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn