Slash Studio – Zabuza Momochi

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Zabuza Momochi
👉 Brands / Thương hiệu: Slash Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 47.8cm, 31cm, 33.8cm (1/6)
👉 Est Release Date / Phát hành: TBD
👉 Units / Số lượng:

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn