W-17 Studio – Wano Country Zoro

Liên hệ

👉 Product / Sản phẩm: Wano Country Zoro
👉 Brands / Thương hiệu: W-17 Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 13cm
👉 Est Release Date / Phát hành:June 2020
👉 Units / Số lượng: 333

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn