Sculpting Soul Studio – Blue Oak Green Okido

 13,500,000

👉 Price /22 = USD (vd: 2.200.000/22=100 USD)
👉 Product / Sản phẩm:Blue Oak Green Okido
👉 Brands / Thương hiệu: Sculpting Soul Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu:40cm, 34cm, 31cm
👉 Est Release Date / Phát hành:Q1 2022
👉 Units / Số lượng:
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 0966002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn