Gotenks Faith ☀️☀️☀️

5,200,000 

👉 Product / Sản phẩm: Gotenks Faith ☀️☀️☀️
👉 Brands / Thương hiệu:  FM Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 37 21 20cm
👉 Est Release Date / Phát hành: Q3 2020
👉 Units / Số lượng: 200
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn