Lightning Fairy Boa Hancock <3 <3 <3

6,500,000 

👉 Product / Sản phẩm: Lightning Fairy Boa Hancock <3 <3 <3
👉 Brands / Thương hiệu: Feng Ling Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 34cm, 20cm, 35cm
👉 Est Release Date / Phát hành: Q3 2020
👉 Units / Số lượng: 388

👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn