Luffy & Sunny

 7,040,000

👉 Product / Sản phẩm: Luffy & Sunny
👉 Brands / Thương hiệu: Spark Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 48cm,29cm
👉 Est Release Date / Phát hành: Q3 2020
👉 Units / Số lượng: 268
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn