Roronoa Zoro – Big Players Studio

 6,500,000

👉 Product / Sản phẩm: Roronoa Zoro
👉 Brands / Thương hiệu: Big Players Studio
👉 Height, Width, Length / Cao, Rộng, Sâu: 33cm, 32cm, 35cm
👉 Est Release Date / Phát hành: Q3 2020
👉 Units / Số lượng:
Pk: 2 kiếm kim loại, 2 head, đèn LED, tặng Tranh
👉 Liên hệ trực tiếp tới FB của shop hoặc ALO: 096002698
👉 facebook.com/dbshopvn or facebook.com/dbshopvn1
👉 Hàng sẵn Shopee: Shopee.vn/dbshopvn
—————————————